Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

P-PSA1837472020-09-25 09:06:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PSA PRO-09095 3 2022-09-25 1 (2) P-PSA Prostata https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-TSH1842802020-10-23 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-TSH PRO-08013 4 2022-11-05 1 (2) S-TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP1838732020-10-16 10:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-NT-proBNP PRO-09025 6 2022-10-22 1 (2) P/S-NT-proBNP https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-D-Dimer1839792021-11-10 10:58:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-D-Dimer PRO-08103 5 2023-11-10 1 (2) P-D-Dimer Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
SARS-CoV-2-, influensa A/B- och RS-virus-RNA (PCR) 1188202021-11-05 14:00:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida SARS-CoV-2-, influensa A/B- och RS-virus-RNA (PCR) PRO-23238 1 2023-11-08 1 (4) SARS-CoV-2 https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-PEth1839342021-10-01 04:15:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PEth PRO-08538 3 2023-10-08 1 (1) B-PEth Fosfatidyletanol Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-APTT1841132019-10-18 04:37:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-APTT PRO-07699 3 2021-10-21 1 (2) P-APTT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Celiakidiagnostik med antikroppar1836952021-01-27 08:17:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Celiakidiagnostik med antikroppar PRO-07519 6 2023-01-29 1 (2) Celiakidiagnostik https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Troponin-T högkänsligt1837682020-11-04 08:24:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Troponin-T högkänsligt PRO-09143 4 2022-11-05 1 (2) P-Troponin-T https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Antikroppar mot glatt muskulatur1840552021-03-09 07:26:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Antikroppar mot glatt muskulatur PRO-08318 4 2023-04-27 1 (1) Antikroppar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Prolaktin1841812021-04-12 07:07:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Prolaktin PRO-09057 3 2023-04-12 1 (2) S-Prolaktin Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CDT1838992019-03-19 10:10:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CDT PRO-07531 3 2022-12-18 1 (2) S-CDT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Elastas1838262019-01-22 13:04:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Elastas PRO-08245 2 2023-01-22 1 (1) F-Elastas Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Antifosfolipidantikroppar1840532021-03-09 11:36:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Antifosfolipidantikroppar PRO-07591 5 2023-03-09 1 (1) Antifosfolipidantikroppar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycoplasma pneumoniae1837232021-05-07 11:32:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycoplasma pneumoniae PRO-08179 8 2023-05-11 1 (2) Mycoplasma https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Helicobacter pylori diagnostik1840902019-03-14 12:23:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Helicobacter pylori diagnostik PRO-08088 5 2023-03-13 1 (2) Helicobacter https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Hb1838282019-12-11 08:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Hb PRO-07553 3 2022-03-19 1 (2) F-Hb https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Kalprotektin1838302021-10-06 05:30:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Kalprotektin PRO-09018 5 2023-11-23 1 (2) F-Kalprotektin Calprotectin Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-IgE specifikt1840262021-06-22 04:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-IgE specifikt PRO-09160 6 2023-07-06 1 (4) S-IgE https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Zink1842482020-04-30 02:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Zink PRO-07528 3 2022-05-06 1 (2) S-Zink Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mitokondrieantikroppar1838422021-01-29 09:14:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mitokondrieantikroppar PRO-07607 4 2023-02-23 1 (2) Mitokondrieantikroppar AMA Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-C3c1841192018-10-01 10:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-C3c PRO-07368 2 2022-09-30 1 (2) P-C3c Komplement https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-beta-hCG1841172021-04-12 06:03:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-beta-hCG PRO-08821 3 2023-04-12 1 (2) P-beta-hCG ß https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-IgG subklasser1840302019-01-28 12:47:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-IgG subklasser PRO-08325 2 2023-04-09 1 (1) S-IgG subklasser Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Myoglobin1837382019-02-05 12:46:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Myoglobin PRO-08515 2 2023-02-05 1 (1) P-Myoglobin Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-EPO, Erytropoietin1837792019-01-22 13:09:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-EPO, Erytropoietin PRO-08247 2 2023-01-22 1 (1) S-EPO https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Lamotrigin1839032019-01-17 10:23:00S-Lamotrigin PRO-08382 2 2023-01-31 1 (1) S-Lamotrigin Lamictal Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Alb/Krea-kvot1841912018-05-28 04:39:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Alb/Krea-kvot PRO-09153 2 2022-06-13 1 (2) U-Alb/Krea-kvot Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Cytomegalovirus1840842021-01-27 07:16:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Cytomegalovirus PRO-07521 3 2023-01-29 1 (2) Cytomegalovirus https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PK1837442021-09-03 09:46:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PK PRO-07693 6 2023-09-10 1 (2) P-PK Protrombin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi231182021-06-29 06:38:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 16 25 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Veronica Ottosson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1836602021-09-30 11:01:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01505 33 2023-10-11 1 (22) Analyser https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1836622019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1836632021-05-17 06:54:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-10141 8 2023-05-17 1 (1) Externa https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1836642021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1836652021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning - Allmänna anvisningar1836662021-03-23 07:40:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Laboratoriemedicin 8 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1836672019-01-25 13:16:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Provtagningsguide för vårdgivare Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-01055 4 2023-01-30 1 (2) Provtagningsguide för vård https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1836682021-11-18 11:47:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1836692020-10-09 07:17:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 7 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1836702019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-14544 3 2023-02-24 1 (1) Rätt Rörtyp = färg på proppen (ev. storlek https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1836712019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01045 6 2023-02-21 1 (1) Rekommenderad https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*