Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

B-PEth1839342019-02-05 14:13:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PEth PRO-08538 2 2023-02-06 1 (1) B-PEth https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PK1837442020-09-17 04:58:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PK PRO-07693 4 2022-09-25 1 (2) P-PK Protrombin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-TSH1842802020-10-23 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-TSH PRO-08013 4 2022-11-05 1 (2) S-TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Metylmalonat1839092020-12-17 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Metylmalonat PRO-07799 3 2022-12-17 1 (2) S-Metylmalonat MMA Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR)19532021-03-30 06:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR) PRO-19712 19 2023-03-31 1 (3) SARS https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PTH (Parathormon)1837482021-04-13 08:00:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PTH (Parathormon) PRO-09084 3 2023-04-23 1 (2) P-PTH (Parat https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-D-Dimer1839792021-04-09 11:47:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-D-Dimer PRO-08103 4 2023-04-20 1 (2) P-D-Dimer Klinisk kemi Kvalitets https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CEA1837702020-02-28 08:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CEA PRO-08967 3 2022-02-27 1 (2) S-CEA Karcinoembryonalt antigen Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ferritin1837832018-09-11 11:56:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ferritin PRO-08991 2 2022-09-12 1 (2) S-Ferritin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-HbA1c1840592020-08-03 05:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-HbA1c PRO-07792 3 2022-08-05 1 (2) B-HbA1c Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-APTT1841132019-10-18 04:37:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-APTT PRO-07699 3 2021-10-21 1 (2) P-APTT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA Laktosintolerans1836812019-03-14 14:01:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA Laktosintolerans PRO-08012 3 2023-02-11 1 (2) B-DNA Laktos https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP1838732020-10-16 10:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-NT-proBNP PRO-09025 6 2022-10-22 1 (2) P/S-NT-proBNP https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Elastas1838262019-01-22 13:04:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Elastas PRO-08245 2 2023-01-22 1 (1) F-Elastas https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Anti-TPO1838862021-03-26 13:12:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Anti-TPO PRO-09142 3 2023-04-12 1 (2) S-Anti-TPO Tyreoperoxidas antikroppar Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Litium1839062019-10-01 09:19:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Litium PRO-11937 3 2021-10-02 1 (2) S-Litium Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-GT1840002021-04-12 04:46:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-GT PRO-08740 3 2023-04-14 1 (2) P/S-GT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PSA1837472020-09-25 09:06:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PSA PRO-09095 3 2022-09-25 1 (2) P-PSA Prostata https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid och Reumatoid faktor1840542020-10-09 10:32:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid och Reumatoid faktor PRO-07506 3 2022-10-22 1 (2) Antikroppar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Troponin-T högkänsligt1837682020-11-04 08:24:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Troponin-T högkänsligt PRO-09143 4 2022-11-05 1 (2) P-Troponin-T https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CDT1838992019-03-19 10:10:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CDT PRO-07531 3 2022-12-18 1 (2) S-CDT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Kortisol1839002021-02-11 09:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Kortisol PRO-09023 4 2023-02-11 1 (2) S-Kortisol Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-C3c1841192018-10-01 10:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-C3c PRO-07368 2 2022-09-30 1 (2) P-C3c Komplement https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ak mot TSH-receptor (TRAK)1840112020-02-28 08:13:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ak mot TSH-receptor (TRAK) PRO-07897 3 2022-02-27 1 (2) S-Ak mot TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CA19-91299232020-09-28 08:40:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CA19-9 PRO-20718 2 2022-10-01 2 (2) Cirka https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Digoxin1837762019-03-14 14:23:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Digoxin PRO-08987 3 2023-04-12 1 (2) S-Digoxin Lanoxin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Kreatinin enz.1840092018-09-07 09:29:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida PRO-08976 2 2022-09-17 2 (2) Plasmakoncentrationen https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA HLA-B27 genotyp1836802021-02-11 09:05:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA HLA-B27 genotyp PRO-08011 3 2023-02-11 1 (2) B-DNA HLA https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Ammoniumjon1841082019-10-18 06:16:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Ammoniumjon PRO-08672 3 2021-10-17 1 (2) P-Ammoniumjon https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Tyreoidea analytisk interferensutredning1841892019-10-23 07:17:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Tyreoidea analytisk interferensutredning PRO-15915 3 2021-11-06 1 (2) Tyreoidea https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi231182021-05-12 11:41:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 15 24 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Veronica Ottosson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1836602021-04-23 04:18:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-01505 30 2023-04-23 1 (22) Analyser https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1836622019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1836632021-05-17 06:54:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Klinisk kemi FOR-10141 8 2023-05-17 1 (1) Externa https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1836642021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk kemi 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker Charlotta https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1836652021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk kemi 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare Charlotta https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning - Allmänna anvisningar1836662021-03-23 07:40:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Klinisk kemi 8 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson Kvalitetssystemsamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1836672020-11-02 07:40:25Lathundar Provkärl, rörordning, beställning av prov för allmän odling Region Värmland/Vårdgivarwebben/Vård och behandling På sidan Laboratoriemedicin hittar du bl.a. följande https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1836682019-01-31 06:34:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk patologi 3 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1836692020-10-09 11:59:53Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 7 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1836702019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-14544 3 2023-02-24 1 (1) Rätt Streckkod = remiss-ID* *är ett unikt nummer https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1836712019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-01045 6 2023-02-21 1 (1) Rekommenderad https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*