Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

P-Prokollagen III peptid4712019-02-25 05:59:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Prokollagen III peptid PRO-08550 3 2024-07-03 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Ery-MCHC23942023-06-14 10:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Ery-MCHC PRO-26816 1 2025-06-25 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour Kan även tas kapillärt 250 – 500 µL EDTA-blod https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hud - If-stans49012022-09-08 09:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Hud - If-stans PRO-12214 4 2024-09-11 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Immunofluorescens Varje fraktion hanteras för sig och https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Fosfat, dU-Fosfat49062021-01-28 06:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Fosfat, dU-Fosfat PRO-08984 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin Volymen mäts och antecknas i remissen https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Magnesium, dU-Magnesium49432021-01-28 06:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Magnesium, dU-Magnesium PRO-08982 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin mL Gul (Z Urine No Additive https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Calcium, dU-Calcium49462023-08-25 09:39:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Calcium, dU-Calcium PRO-08983 5 2025-09-03 1 (2 Kalk i urin, Calcium i urin, stickprov, dygnsmängd Urin samlas i dunk utan tillsats https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Adalimumab-koncentration52962022-04-20 08:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Adalimumab-koncentration PRO-24520 1 2024-05-08 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Urat, dU-Urat53022022-11-03 08:30:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Urat, dU-Urat PRO-08980 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin Kan även beställas på pappersremiss Rutin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Urea, dU-Urea53032023-08-28 07:12:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Urea, dU-Urea PRO-08981 5 2025-09-03 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, skriv under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S/P-Bensodiazepiner61332019-04-15 04:54:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S/P-Bensodiazepiner PRO-08273 3 2025-03-05 1 (1 Utförs av externt laboratorium, Karolinskas Universitetssjukhus https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Testikel - Orchidektomi106922022-12-16 05:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Testikel - Orchidektomi PRO-07282 4 2024-12-29 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-COHb109162020-11-01 08:35:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-COHb PRO-08405 4 2023-08-31 1 (3 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, skriv under Övrigt Rör bör vara analyserat inom 1 https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Clostridioides difficile109202023-02-23 09:33:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Clostridioides difficile PRO-07940 4 2025-02-22 1 (2 Diarré- eller febersjukdom där C. difficiletoxin misstänks vara orsak, vanligen https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Njure139972022-09-08 09:53:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Njure PRO-07114 4 2024-09-11 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Ammoniumjon139992019-10-18 06:16:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Ammoniumjon PRO-08672 5 2024-03-22 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-MetHb143682020-11-01 08:37:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-MetHb PRO-08395 4 2023-08-31 1 (3 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, skriv under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ca++144342020-11-01 08:39:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ca++ PRO-08073 3 2023-08-31 1 (2 Calcium, kalcium, kalk, joniserat, jonaktivitet, Ca2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Dabigatran, P-146302022-05-16 04:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Dabigatran, P- PRO-24683 1 2024-06-08 1 (1 , NOAK, DOAK, antitrombotiskt läkemedel, antikoagulantia Laboratoriemedicin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Neuronspecifikt enolas147142019-02-05 12:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Neuronspecifikt enolas PRO-08517 3 2024-11-15 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Leukocyter (Covid-19)151482022-12-12 08:04:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Leukocyter (Covid-19) PRO-25613 1 2025-01-12 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Gynekologiskt cellprov för cytologi och/eller HPV-analys151492023-01-12 13:51:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Gynekologiskt cellprov för cytologi och/eller HPV-analys PRO-07161 5 2025-01-12 1 (2 I övrigt se Provtagning och provhantering https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Linezollid, P/S-152192023-01-12 12:08:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Linezollid, P/S- PRO-26029 1 2025-01-12 1 (1 Utförs av externt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Kalium, dU-Kalium267742021-01-07 10:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Kalium, dU-Kalium PRO-08952 4 2024-12-05 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, skriv under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
kB-Resp.status (kapillär)270322023-01-25 07:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida kB-Resp.status (kapillär) PRO-23547 3 2025-02-08 1 (3 Blodgaser, Syrabas, pH, Vätejonaktivitet, Base excess, sO2, pO2, pCO2, Bikarbonat https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycobacterium tuberculosis PCR271922023-02-09 07:40:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycobacterium tuberculosis PCR PRO-24388 2 2025-02-08 1 (2 Rör med konisk botten, gul skruvkork, sterilt Tänk på att det föreligger ökad https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Alprazolam271952019-01-08 12:36:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Alprazolam PRO-08141 3 2024-09-18 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Kreatinin, enz., dU-Kreatinin, enz.275842022-11-09 06:38:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Kreatinin, enz., dU-Kreatinin, enz. PRO-08979 4 2024-12-05 1 (2 Kreatinin enzymatisk i urin, stickprov, dygnsmängd https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Öron, Näsa, Hals - biopsi/excision636982022-09-08 09:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Öron, Näsa, Hals - biopsi/excision PRO-07321 4 2024-09-11 1 (2 Beställs elektroniskt, PAD. Vid behov välj bild Larynx https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Parathyroidea636992022-09-08 09:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Parathyroidea PRO-07105 4 2024-09-11 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI)637002022-04-20 08:31:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) PRO-24521 1 2024-05-01 1 (1 att provet ska skickas till annat laboratorium än det/de https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1291632023-08-15 06:00:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01505 43 2025-08-20 1 (23 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi1291642023-04-13 13:09:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 22 25 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1291652022-12-12 13:08:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 3 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Cecilia Jendle Bengtén Överläkare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1291662022-01-14 12:58:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-10141 9 2024-01-17 1 (1 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1291672023-01-27 08:40:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 13 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1291682023-04-17 09:34:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 6 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Biomedicinsk analytiker https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1291702022-11-01 08:19:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Provtagningsguide för vårdgivare Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-01055 5 2024-11-20 1 (2 Prov som ska med transport inlämnas https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1291712023-03-27 10:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1291722023-05-25 12:09:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 11 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1291732019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-14544 3 2024-02-24 1 (1 Rätt etikett på rätt rör krävs för ett https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1291742022-12-20 08:56:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01045 7 2024-12-19 1 (1 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning och provhantering - Allmänna anvisningar1294182023-05-25 09:27:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Laboratoriemedicin 10 13 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*