SharePoint

Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

B-PEth2065912019-02-05 15:13:005412https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Quantiferon TB2068992019-01-22 07:11:001925https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Nasofarynx2067552019-01-16 08:19:001381https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Cyklosporin A (MS)2065602019-03-19 15:17:00343https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Calcium2070852018-12-14 09:21:00626https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CEA2069432017-11-02 08:18:001340https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Glukos2067952018-04-06 05:45:001572https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Levetiracetam2069962017-01-03 10:38:0084https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Chlamydophila pneumoniae2066282019-01-14 10:06:00160https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-EPO, Erytropoietin2069532019-01-22 14:09:001615https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Kreatinin enz.2068622018-09-07 11:29:001487https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PK2068212019-03-12 15:37:003227https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Lupusinhibitor2068132019-02-05 12:55:001520https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-IgG subklasser2069812016-12-20 13:57:00499https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-SBC (standardbikarbonat)2066122019-03-14 08:19:00814https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Helicobacter pylori diagnostik2067032019-03-14 13:23:001229https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Fecesdiagnostik2066762019-03-06 09:43:001416https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit C virus2067062019-01-09 15:35:002106https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Testosteron2070342019-03-13 15:05:00640https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ak mot TSH-receptor (TRAK)2069122017-11-27 11:42:001215https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Kortisol2069922019-02-04 11:14:002900https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Influensavirus2067162019-01-30 09:51:001072https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Urinodling2071162019-01-09 12:38:00417https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Anti-TPO2069292019-03-13 15:14:001334https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Vitamin B122070492019-01-18 14:16:001970https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Kalprotektin2066802019-03-12 14:02:002674https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CA 19-92069372016-12-16 12:11:002716https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ca++2069392019-03-14 07:50:00850https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit B virus2067052019-01-09 15:28:00896https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Renin2068272019-02-25 07:10:00186https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser