Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

S-TSH1842802020-10-23 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-TSH PRO-08013 4 2022-11-05 1 (2) S-TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CDT1838992019-03-19 10:10:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CDT PRO-07531 3 2022-12-18 1 (2) S-CDT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Homocystein1840032020-12-17 06:40:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-Homocystein PRO-07794 3 2022-12-17 1 (2) P/S-Homocystein HCY Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Fecesdiagnostik1838252020-11-18 14:05:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Fecesdiagnostik PRO-08081 8 2022-11-19 1 (2) Fecesdiagnostik https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Hb1838282019-12-11 08:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Hb PRO-07553 3 2021-12-19 1 (2) F-Hb https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-PEth1839342019-02-05 14:13:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PEth PRO-08538 2 2023-02-06 1 (1) B-PEth https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ak mot TSH-receptor (TRAK)1840112020-02-28 08:13:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ak mot TSH-receptor (TRAK) PRO-07897 3 2022-02-27 1 (2) S-Ak mot TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Celiakidiagnostik med antikroppar1836952021-01-27 08:17:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Celiakidiagnostik med antikroppar PRO-07519 6 2023-01-29 1 (2) Celiakidiagnostik https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR)19532021-03-30 06:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR) PRO-19712 19 2023-03-31 1 (3) SARS https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Vancomycin1841382020-04-03 08:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Vancomycin PRO-07971 3 2022-04-06 1 (2) P-Vancomycin Vancocin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Osmolalitet1842512019-09-11 07:14:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Osmolalitet PRO-07803 3 2021-09-12 1 (2) U-Osmolalitet Klinisk kemi Kvalitets https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PK1837442021-07-05 05:15:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PK PRO-07693 5 2023-07-08 1 (2) P-PK Protrombin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-ACE1841522019-03-08 15:42:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-ACE PRO-08624 2 2023-03-10 1 (1) S-ACE Angiotensin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ferritin1837832018-09-11 11:56:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ferritin PRO-08991 2 2022-09-12 1 (2) S-Ferritin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP1838732020-10-16 10:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-NT-proBNP PRO-09025 6 2022-10-22 1 (2) P/S-NT-proBNP https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Quantiferon TB1841422021-06-04 11:00:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Quantiferon TB PRO-08214 6 2023-06-15 1 (3) Quantiferon https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Lupus antikoagulans1126482021-04-12 05:21:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Lupus antikoagulans PRO-08386 6 2023-04-16 1 (1) P-Lupus antikoag https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PSA1837472020-09-25 09:06:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PSA PRO-09095 3 2022-09-25 1 (2) P-PSA Prostata https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Metylmalonat1839092020-12-17 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Metylmalonat PRO-07799 3 2022-12-17 1 (2) S-Metylmalonat MMA Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycoplasma pneumoniae1837232021-05-07 11:32:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycoplasma pneumoniae PRO-08179 8 2023-05-11 1 (2) Mycoplasma https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Troponin-T högkänsligt1837682020-11-04 08:24:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Troponin-T högkänsligt PRO-09143 4 2022-11-05 1 (2) P-Troponin-T https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mitokondrieantikroppar1838422021-01-29 09:14:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mitokondrieantikroppar PRO-07607 4 2023-02-23 1 (2) Mitokondrieantikroppar AMA Klinisk mikro https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mononukleostest1838452019-01-09 13:29:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mononukleostest PRO-07564 2 2023-02-27 1 (1) Mononukleostest https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycoplasma genitalium1838512019-01-15 13:58:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycoplasma genitalium PRO-08176 5 2022-11-25 1 (2) Mycoplasma https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Blodstatus1839242020-10-22 04:12:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Blodstatus PRO-07283 4 2022-10-22 1 (2) B-Blodstatus Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-CK1841352021-03-26 06:57:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-CK PRO-08718 3 2023-03-26 1 (2) P/S-CK Kreatinkinas Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-D-Dimer1839792021-04-09 11:47:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-D-Dimer PRO-08103 4 2023-04-20 1 (2) P-D-Dimer Klinisk kemi Kvalitets https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Glukos1839902021-06-08 04:47:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Glukos PRO-08730 4 2023-06-09 1 (2) P-Glukos Blods https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Kalprotektin1838302019-06-14 10:42:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Kalprotektin PRO-09018 4 2021-06-24 1 (2) F-Kalprotektin Calprotectin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Kortisol1839002021-02-11 09:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Kortisol PRO-09023 4 2023-02-11 1 (2) S-Kortisol Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi231182021-05-12 11:41:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 15 24 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Veronica Ottosson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1836602021-06-11 05:43:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-01505 31 2023-07-12 1 (22) Analyser https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1836622019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1836632021-05-17 06:54:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Klinisk kemi FOR-10141 8 2023-05-17 1 (1) Externa https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1836642021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk kemi 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker Charlotta https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1836652021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk kemi 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare Charlotta https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning - Allmänna anvisningar1836662021-03-23 07:40:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Klinisk kemi 8 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson Kvalitetssystemsamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1836672020-11-02 07:40:25Lathundar Provkärl, rörordning, beställning av prov för allmän odling Region Värmland/Vårdgivarwebben/Vård och behandling På sidan Laboratoriemedicin hittar du bl.a. följande https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1836682019-01-31 06:34:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk patologi 3 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1836692020-10-09 11:59:53Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 7 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1836702019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-14544 3 2023-02-24 1 (1) Rätt Streckkod = remiss-ID* *är ett unikt nummer https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1836712019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-01045 6 2023-02-21 1 (1) Rekommenderad https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*