SharePoint

Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

P-D-Dimer2067842019-02-15 11:29:004344https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-APTT2067742019-03-12 15:46:004482https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-25-(OH)-Vitamin D2069082017-03-30 10:07:003235https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
BAS-test2065532019-01-23 13:25:00973https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Fritt T42069662019-01-22 10:20:00259https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Elastas2066772019-01-22 14:04:001762https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Prolaktin2070192019-03-13 14:52:004318https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid och Reumatoid faktor2065402019-01-09 15:15:00666https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit C virus2067062019-01-09 15:35:002334https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Glukos2067952018-04-06 05:45:001794https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Lamotrigin2069952019-01-17 11:23:003387https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Urinodling2071162019-01-09 12:38:00477https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Celiakidiagnostik med antikroppar2066242019-01-18 14:34:005143https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Lupusinhibitor2068132019-02-05 12:55:001623https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Testremsa2071232018-10-30 08:55:00674https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-TSH2070392018-06-12 13:33:005451https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP2068682018-11-06 11:13:004061https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-SR442062019-05-13 11:59:001049https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Antifosfolipidantikroppar2065392019-01-11 07:13:001749https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PTH (Parathormon)2068252019-04-01 10:10:003856https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-PEth2065912019-02-05 15:13:005973https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Metylmalonat2070012019-03-21 12:21:004341https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Cyklosporin A (MS)2065602019-03-19 15:17:00404https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit B virus2067052019-01-09 15:28:00976https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Osmolalitet2071072017-03-28 14:12:00431https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-EPO, Erytropoietin2069532019-01-22 14:09:001871https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Anti-TPO2069292019-03-13 15:14:001528https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Hb2066782018-05-21 07:23:00397https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Diagnosstöd anemi 2066472019-01-11 15:48:008https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Östradiol2070082018-06-13 12:54:00316https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser