Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

P-Prokollagen III peptid4712019-02-25 05:59:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Prokollagen III peptid PRO-08550 3 2024-07-03 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Adalimumab-koncentration52962022-04-20 08:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Adalimumab-koncentration PRO-24520 1 2024-05-08 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Dabigatran, P-146302022-05-16 04:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Dabigatran, P- PRO-24683 1 2024-06-08 1 (1 , NOAK, DOAK, antitrombotiskt läkemedel, antikoagulantia Laboratoriemedicin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
kB-Resp.status (kapillär)270322022-06-02 09:38:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida kB-Resp.status (kapillär) PRO-23547 2 2024-06-15 1 (3 , Syrabas, pH, Vätejonaktivitet, Base excess, sO2, pO2, pCO2, Bikarbonat, Laktat https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycobacterium tuberculosis PCR271922022-05-31 11:44:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycobacterium tuberculosis PCR PRO-24388 1 2024-05-31 1 (2 med konisk botten, gul skruvkork, sterilt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI)637002022-04-20 08:31:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) PRO-24521 1 2024-05-01 1 (1 att provet ska skickas till annat laboratorium än det/de https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Placenta929682022-06-13 04:39:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Placenta PRO-07047 4 2024-06-13 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Celler1291882021-04-09 06:31:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Celler PRO-07526 6 2023-04-14 1 (4 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-COHb1291892020-11-01 08:35:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-COHb PRO-08405 4 2022-11-04 1 (3 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, skriv under Övrigt bör fyllas helt. Lyft ej på https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-CRP (patientnära)1291902019-12-04 05:57:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-CRP (patientnära) PRO-07150 5 2022-09-19 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Cyklosporin A (MS)1291912020-12-18 09:38:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Cyklosporin A (MS) PRO-07533 3 2022-12-18 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser får inte vara taget från infart där https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Cytokrom P450 2D6, genotyp, CYP2D61291922019-01-22 12:21:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Cytokrom P450 2D6, genotyp, CYP2D6 PRO-08233 2 2023-01-21 1 (1 av externt laboratorium, Akademiska sjukhuset i Uppsala https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA Faktor II genotyp1291932021-01-28 05:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA Faktor II genotyp PRO-08008 3 2023-01-28 1 (2 , F2 genotyp, DNA, Realtids-PCR Laboratoriemedicin kan förvaras upp till 3 dagar i https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA Faktor V genotyp1291942021-02-11 08:55:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA Faktor V genotyp PRO-08010 3 2023-02-11 1 (2 V Leiden, APC-resistens, F5 genotyp, DNA, Realtids-PCR Laboratoriemedicin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA HLA-B27 genotyp1291952021-02-11 09:05:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA HLA-B27 genotyp PRO-08011 3 2023-02-11 1 (2 B genotyp, DNA, Realtids-PCR Laboratoriemedicin mL Lila propp (K2E K2EDTA) 250–500 https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA Laktosintolerans1291962019-03-14 14:01:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA Laktosintolerans PRO-08012 3 2023-02-11 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser, under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Dystrofia myotonika1291972019-01-22 12:57:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Dystrofia myotonika PRO-08243 2 2023-01-22 1 (1 av externt laboratorium, Karolinska Universitetslaboratoriet. Provtagning https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bensodiazepiner, P-/S1291982019-03-08 15:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bensodiazepiner, P-/S PRO-16643 1 2023-03-10 1 (1 , Oxazepam, Diazepam, Nordiazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Triazolam, Alprazolam https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Borstprov1291992019-01-11 11:40:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Borstprov PRO-07883 4 2023-03-23 1 (1 med konisk botten, gul skruvkork, sterilt Kan även beställas på pappersremiss ”Remiss https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Osmotisk resistens1292002020-06-11 09:37:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Osmotisk resistens PRO-08522 3 2024-06-11 1 (1 av externt laboratorium, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-PEth1292012021-10-01 04:15:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PEth PRO-08538 3 2023-10-08 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar att provet ska skickas till annat https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-PKU1292022019-02-14 06:07:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PKU PRO-08540 2 2023-02-13 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Plasmalogener1292032020-08-13 10:44:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Plasmalogener PRO-08542 3 2024-08-13 1 (1 av externt laboratorium, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-RAF1292042019-02-01 06:07:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-RAF PRO-08772 2 2023-02-03 1 (1 av externt laboratorium, Universitetssjukhuset i Örebro https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Retikulocyter1292052020-10-22 04:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Retikulocyter PRO-07516 7 2022-10-22 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour mL Lila propp (K2E K2EDTA) Kan även tas https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bronk - biopsi1292062022-06-14 07:47:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bronk - biopsi PRO-07357 4 2024-06-15 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bronk - Borstprov1292072020-06-03 10:37:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bronk - Borstprov PRO-07350 3 2022-06-03 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bronk - Bronkoalveolärt lavage, BAL – cytologi 1292082020-06-03 10:45:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bronk - Bronkoalveolärt lavage, BAL – cytologi PRO-07116 4 2022-06-03 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bronk - Bronksköljvätska1292092020-06-03 10:51:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bronk - Bronksköljvätska PRO-07348 3 2022-06-03 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bronk - Sputum1292102020-06-03 10:53:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bronk - Sputum PRO-07092 3 2022-06-03 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1291632022-05-10 09:31:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01505 35 2024-05-10 1 (23 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi1291642022-06-21 13:24:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 19 25 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1291652019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1291662022-01-14 12:58:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-10141 9 2024-01-17 1 (1 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1291672021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1291682021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1291702019-01-25 13:16:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Provtagningsguide för vårdgivare Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-01055 4 2023-01-30 1 (2 dig som jobbar i hälso- och https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1291712021-11-18 11:47:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1291722020-10-09 07:17:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 7 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1291732019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-14544 3 2023-02-24 1 (1 Placering längs med röret, gör att https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1291742019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01045 6 2023-02-21 1 (1 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning och provhantering - Allmänna anvisningar1294182022-05-03 05:29:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Laboratoriemedicin 9 13 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*