Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

S-TSH1842802020-10-23 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-TSH PRO-08013 4 2022-11-05 1 (2) S-TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-PEth1839342021-10-01 04:15:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PEth PRO-08538 3 2023-10-08 1 (1) B-PEth Fosfatidyletanol Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CDT1838992019-03-19 10:10:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CDT PRO-07531 3 2022-12-18 1 (2) S-CDT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Tryptas1842792019-03-08 14:57:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Tryptas PRO-08593 2 2023-03-10 1 (1) S-Tryptas Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Celiakidiagnostik med antikroppar1836952021-01-27 08:17:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Celiakidiagnostik med antikroppar PRO-07519 6 2023-01-29 1 (2) Celiakidiagnostik https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-EPO, Erytropoietin1837792019-01-22 13:09:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-EPO, Erytropoietin PRO-08247 2 2023-01-22 1 (1) S-EPO https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Homocystein1840032020-12-17 06:40:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-Homocystein PRO-07794 3 2022-12-17 1 (2) P/S-Homocystein HCY Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Takrolimus (MS)1838132020-12-18 09:44:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Takrolimus (MS) PRO-07532 3 2022-12-18 1 (2) B-Takrolimus https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
SARS-CoV-2-, influensa A/B- och RS-virus-RNA (PCR) 1188202021-11-05 14:00:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida SARS-CoV-2-, influensa A/B- och RS-virus-RNA (PCR) PRO-23238 1 2023-11-08 1 (4) SARS-CoV-2 https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Fritt T41841592020-10-23 06:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Fritt T4 PRO-08053 5 2022-11-19 1 (2) S-Fritt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PSA1837472020-09-25 09:06:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PSA PRO-09095 3 2022-09-25 1 (2) P-PSA Prostata https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP1838732020-10-16 10:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-NT-proBNP PRO-09025 6 2022-10-22 1 (2) P/S-NT-proBNP https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Lupus antikoagulans1126482021-04-12 05:21:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Lupus antikoagulans PRO-08386 6 2023-04-16 1 (1) P-Lupus antikoag https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CA 15-31838932019-01-22 11:29:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CA 15-3 PRO-08189 2 2023-01-21 1 (1) S-CA https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CEA1837702020-02-28 08:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-CEA PRO-08967 3 2022-02-27 1 (2) S-CEA Karcinoembryonalt antigen Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Troponin-T högkänsligt1837682020-11-04 08:24:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Troponin-T högkänsligt PRO-09143 4 2022-11-05 1 (2) P-Troponin-T https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-IgE specifikt1840262021-06-22 04:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-IgE specifikt PRO-09160 6 2023-07-06 1 (4) S-IgE https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Helicobacter pylori diagnostik1840902019-03-14 12:23:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Helicobacter pylori diagnostik PRO-08088 5 2023-03-13 1 (2) Helicobacter https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycoplasma pneumoniae1837232021-05-07 11:32:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycoplasma pneumoniae PRO-08179 8 2023-05-11 1 (2) Mycoplasma https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ak mot TSH-receptor (TRAK)1840112020-02-28 08:13:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ak mot TSH-receptor (TRAK) PRO-07897 3 2022-02-27 1 (2) S-Ak mot TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Francisella tularensis1837082019-01-14 13:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Francisella tularensis PRO-08323 2 2023-01-22 1 (1) Francisella https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-C-peptid1837732019-03-13 12:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-C-peptid PRO-08957 3 2023-04-12 1 (2) S-C-peptid fS https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Etanol1839952021-03-26 07:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-Etanol PRO-08723 3 2023-03-26 1 (2) P/S-Etanol Etyl https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit C virus1840932021-11-29 10:10:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Hepatit C virus PRO-07551 5 2023-12-07 1 (2) Hepatit https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-25-(OH)-Vitamin D1841512019-09-11 06:09:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ferritin1837832018-09-11 11:56:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ferritin PRO-08991 2 2022-09-12 1 (2) S-Ferritin Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Vancomycin1841382020-04-03 08:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Vancomycin PRO-07971 3 2022-04-06 1 (2) P-Vancomycin Vancocin Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-PAPP-A1841712019-04-10 05:56:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-PAPP-A PRO-08935 3 2023-04-12 1 (1) S-PAPP-A Foster https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Zink1842482020-04-30 02:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Zink PRO-07528 3 2022-05-06 1 (2) S-Zink Laboratorie https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA HLA-B27 genotyp1836802021-02-11 09:05:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA HLA-B27 genotyp PRO-08011 3 2023-02-11 1 (2) B-DNA HLA https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi231182021-06-29 06:38:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 16 25 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Veronica Ottosson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1836602021-09-30 11:01:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01505 33 2023-10-11 1 (22) Analyser https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1836622019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1836632022-01-14 12:58:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-10141 9 2024-01-17 1 (1) Externa https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1836642021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1836652021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning - Allmänna anvisningar1836662021-03-23 07:40:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Laboratoriemedicin 8 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1836672019-01-25 13:16:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Provtagningsguide för vårdgivare Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-01055 4 2023-01-30 1 (2) Provtagningsguide för vård https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1836682021-11-18 11:47:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1836692020-10-09 07:17:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 7 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1836702019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-14544 3 2023-02-24 1 (1) Rätt Rörtyp = färg på proppen (ev. storlek https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1836712019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01045 6 2023-02-21 1 (1) Rekommenderad https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*