SharePoint

Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

P-Ammoniumjon2067702018-05-23 07:01:00834https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Hb64822019-03-11 14:47:00910https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Tryptas2070382019-03-08 15:57:00244https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Pt-eGFR(CystC)/1,73m²(CAPA)2068852017-09-01 07:28:00782https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Testosteron2070342019-03-13 15:05:00822https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Lamotrigin2069952019-01-17 11:23:003606https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Digoxin2069492019-03-14 15:23:00986https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-H/S-kvot2065752019-01-04 15:10:00710https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PTH (Parathormon)2068252019-04-01 10:10:004313https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA Faktor V genotyp2065632019-03-14 14:32:00420https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
vB-Resp.status (venös)2071312019-03-14 12:16:00326https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-C-peptid2069462019-03-13 13:41:001725https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Strep A Test2070362019-05-07 09:14:0050https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CA 15-32069362019-01-22 12:29:00474https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Sediment2071182019-05-23 15:03:001795https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Glukos2067952018-04-06 05:45:001957https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-PAPP-A2070092019-04-10 07:56:00509https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Troponin-T högkänsligt2068932017-11-27 12:06:001491https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-25-(OH)-Vitamin D2069082017-03-30 10:07:003444https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA HLA-B27 genotyp2065642019-03-14 14:45:00688https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit C virus2067062019-01-09 15:35:002458https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Retikulocyter2065952019-03-11 14:41:00420https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-D-Dimer2067842019-02-15 11:29:004979https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-CDT2069422019-03-19 11:10:004725https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP2068682019-06-03 10:24:484526https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Celiakidiagnostik med antikroppar2066242019-01-18 14:34:005378https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Kreatinin enz.2068622018-09-07 11:29:002009https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Påvisande av bakteriellt DNA2067772019-01-18 08:33:00301https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Pleuravätska, Ascitesvätska, Pericardvätska2068092019-04-15 13:29:00113https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Kappakedjor, fria2069882019-04-26 07:50:00508https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser