Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

P-Prokollagen III peptid4712019-02-25 05:59:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Prokollagen III peptid PRO-08550 3 2024-07-03 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hud - If-stans49012022-09-08 09:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Hud - If-stans PRO-12214 4 2024-09-11 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Immunofluorescens fraktion hanteras för sig och läggs i https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Fosfat, dU-Fosfat49062021-01-28 06:18:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Fosfat, dU-Fosfat PRO-08984 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin Volymen mäts och antecknas i remissen https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Magnesium, dU-Magnesium49432021-01-28 06:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Magnesium, dU-Magnesium PRO-08982 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin mL Gul (Z Urine No Additive https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Calcium, dU-Calcium49462022-10-21 07:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Calcium, dU-Calcium PRO-08983 4 2024-10-26 1 (2 i urin, Calcium i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Adalimumab-koncentration52962022-04-20 08:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Adalimumab-koncentration PRO-24520 1 2024-05-08 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Urat, dU-Urat53022022-11-03 08:30:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Urat, dU-Urat PRO-08980 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin Kan även beställas på pappersremiss Rutin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Urea, dU-Urea53032022-11-03 08:38:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Urea, dU-Urea PRO-08981 4 2024-11-06 1 (2 i urin, stickprov, dygnsmängd Laboratoriemedicin Kan även beställas på pappersremiss Rutin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Njure139972022-09-08 09:53:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Njure PRO-07114 4 2024-09-11 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Ammoniumjon139992019-10-18 06:16:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Ammoniumjon PRO-08672 5 2024-03-22 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Dabigatran, P-146302022-05-16 04:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Dabigatran, P- PRO-24683 1 2024-06-08 1 (1 , NOAK, DOAK, antitrombotiskt läkemedel, antikoagulantia Laboratoriemedicin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Neuronspecifikt enolas147142019-02-05 12:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Neuronspecifikt enolas PRO-08517 3 2024-11-15 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
kB-Resp.status (kapillär)270322022-06-02 09:38:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida kB-Resp.status (kapillär) PRO-23547 2 2024-06-15 1 (3 , Syrabas, pH, Vätejonaktivitet, Base excess, sO2, pO2, pCO2, Bikarbonat, Laktat https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycobacterium tuberculosis PCR271922022-05-31 11:44:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycobacterium tuberculosis PCR PRO-24388 1 2024-05-31 1 (2 med konisk botten, gul skruvkork, sterilt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Alprazolam271952019-01-08 12:36:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Alprazolam PRO-08141 3 2024-09-18 1 (1 För provtagningsanvisning, öppna länken i Provtagningsanvisningar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Öron, Näsa, Hals - biopsi/excision636982022-09-08 09:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Öron, Näsa, Hals - biopsi/excision PRO-07321 4 2024-09-11 1 (2 elektroniskt, PAD. Vid behov välj bild Larynx https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Parathyroidea636992022-09-08 09:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Parathyroidea PRO-07105 4 2024-09-11 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI)637002022-04-20 08:31:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) PRO-24521 1 2024-05-01 1 (1 att provet ska skickas till annat laboratorium än det/de https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Testikel - biopsi637302022-09-08 09:36:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Testikel - biopsi PRO-07279 4 2024-09-11 1 (1 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Thyroidea637312022-09-08 09:47:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Thyroidea PRO-07112 4 2024-09-11 1 (2 elektroniskt, PAD. Vid behov välj bild Hals/thyroidea Krav på remissuppgifter och Provtagning och https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Div-Kolesterol768822022-06-21 10:29:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Div-Kolesterol PRO-23373 1 2024-09-05 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och jour mL Gul propp (Z Urine No Additive https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Tromboelastografi, Rotem833162022-11-15 06:39:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Tromboelastografi, Rotem PRO-25600 1 2024-11-22 1 (2 Beställs på pappersremiss E95415 Remiss Tromboelastografi Rotem, skrivs ut från https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Placenta929682022-06-13 04:39:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Placenta PRO-07047 4 2024-06-13 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss, Morfologi (patologi och cytologi https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Bröst - Mellannålsbiopsi (core-biopsi, vacuumcore-biopsi)1093792022-08-24 04:23:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Bröst - Mellannålsbiopsi (core-biopsi, vacuumcore-biopsi) PRO-07682 4 2024-08-23 1 (1  Ange typ av biopsi och antal biopsier per https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Celler1291882022-10-27 08:27:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Celler PRO-07526 8 2024-11-21 1 (4 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour Om analys ej kan ske inom 4 timmar - Gör minst https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-COHb1291892020-11-01 08:35:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-COHb PRO-08405 4 2022-11-04 1 (3 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, skriv under Övrigt bör fyllas helt. Lyft ej på https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-CRP (patientnära)1291902022-08-03 10:10:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-CRP (patientnära) PRO-07150 6 2024-08-16 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour, under Övrigt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Cyklosporin A (MS)1291912020-12-18 09:38:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Cyklosporin A (MS) PRO-07533 3 2022-12-18 1 (2 Kan även beställas på pappersremiss Specialanalyser får inte vara taget från infart där https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-Cytokrom P450 2D6, genotyp, CYP2D61291922019-01-22 12:21:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-Cytokrom P450 2D6, genotyp, CYP2D6 PRO-08233 2 2025-01-22 1 (1 av externt laboratorium, Akademiska sjukhuset i Uppsala https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-DNA Faktor II genotyp1291932021-01-28 05:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-DNA Faktor II genotyp PRO-08008 3 2023-01-28 1 (2 , F2 genotyp, DNA, Realtids-PCR Laboratoriemedicin kan förvaras upp till 3 dagar i https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1291632022-11-29 08:50:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01505 38 2024-12-01 1 (22 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi1291642022-11-03 11:31:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 20 25 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1291652019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1291662022-01-14 12:58:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-10141 9 2024-01-17 1 (1 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1291672021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1291682021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1291702022-11-01 08:19:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Provtagningsguide för vårdgivare Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin FOR-01055 5 2024-11-20 1 (2 Prov som ska med transport inlämnas https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1291712021-11-18 11:47:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Laboratoriemedicin 4 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1291722020-10-09 07:17:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Laboratoriemedicin 8 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1291732019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-14544 3 2023-02-24 1 (1 Placering längs med röret, gör att https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1291742019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Laboratoriemedicin INS-01045 6 2023-02-21 1 (1 https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning och provhantering - Allmänna anvisningar1294182022-05-03 05:29:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Laboratoriemedicin 9 13 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*