Skip Navigation LinksProvtagningsanvisningar

 

 

B-PEth1839342021-10-01 04:15:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-PEth PRO-08538 3 2023-10-08 1 (1) B-PEth https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-TSH1842802020-10-23 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-TSH PRO-08013 4 2022-11-05 1 (2) S-TSH https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PSA1837472020-09-25 09:06:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PSA PRO-09095 3 2022-09-25 1 (2) P-PSA Prostata https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Troponin-T högkänsligt1837682020-11-04 08:24:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Troponin-T högkänsligt PRO-09143 4 2022-11-05 1 (2) P-Troponin-T https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Metylmalonat1839092020-12-17 06:48:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Metylmalonat PRO-07799 3 2022-12-17 1 (2) S-Metylmalonat MMA Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Ferritin1837832018-09-11 11:56:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Ferritin PRO-08991 2 2022-09-12 1 (2) S-Ferritin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Homocystein1840032020-12-17 06:40:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-Homocystein PRO-07794 3 2022-12-17 1 (2) P/S-Homocystein HCY Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-Ammoniumjon1841082019-10-18 06:16:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-Ammoniumjon PRO-08672 4 2023-09-23 1 (2) P-Ammoniumjon https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Prolaktin1841812021-04-12 07:07:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Prolaktin PRO-09057 3 2023-04-12 1 (2) S-Prolaktin Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-Lipas1838692021-09-10 06:06:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-Lipas PRO-08986 4 2023-09-29 1 (2) P/S-Lipas ersätter Pankreas https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-NT-proBNP1838732020-10-16 10:20:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-NT-proBNP PRO-09025 6 2022-10-22 1 (2) P/S-NT-proBNP https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Nasofarynx1837252019-01-16 07:19:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Nasofarynx PRO-08192 5 2023-01-30 1 (2) Nasofarynx https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
B-TPMT 1838152019-03-08 14:13:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida B-TPMT PRO-08584 2 2023-03-10 1 (1) B-TPMT https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Francisella tularensis1837082019-01-14 13:43:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Francisella tularensis PRO-08323 2 2023-01-22 1 (1) Francisella https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Pt-eGFR(CystC)/1,73m²(CAPA)1837602021-02-04 07:46:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Hepatit C virus1840932020-02-25 10:12:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Hepatit C virus PRO-07551 4 2022-02-24 1 (2) Hepatit https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Zink1842482020-04-30 02:02:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Zink PRO-07528 3 2022-05-06 1 (2) S-Zink Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Antifosfolipidantikroppar1840532021-03-09 11:36:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Antifosfolipidantikroppar PRO-07591 5 2023-03-09 1 (1) Antifosfolipidantikroppar https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P/S-CRP1841362019-02-15 08:30:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P/S-CRP PRO-08719 3 2022-12-07 1 (2) P/S-CRP C https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Mycoplasma pneumoniae1837232021-05-07 11:32:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Mycoplasma pneumoniae PRO-08179 8 2023-05-11 1 (2) Mycoplasma https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR)19532021-10-04 11:34:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida SARS Coronavirus-2, påvisande av RNA (PCR) PRO-19712 20 2023-10-04 1 (3) SARS https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PK1837442021-09-03 09:46:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PK PRO-07693 6 2023-09-10 1 (2) P-PK Protrombin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
F-Elastas1838262019-01-22 13:04:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida F-Elastas PRO-08245 2 2023-01-22 1 (1) F-Elastas https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Lamotrigin1839032019-01-17 10:23:00S-Lamotrigin PRO-08382 2 2023-01-31 1 (1) S-Lamotrigin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Encefalit/meningit1839582021-01-27 06:29:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Encefalit/meningit PRO-08327 4 2023-02-03 1 (2) Encefalit/meningit https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Fritt T41841592020-10-23 06:50:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Fritt T4 PRO-08053 5 2022-11-19 1 (2) S-Fritt https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
P-PTH (Parathormon)1837482021-04-13 08:00:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida P-PTH (Parathormon) PRO-09084 3 2023-04-23 1 (2) P-PTH (Parat https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-Anti-TPO1838862021-03-26 13:12:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-Anti-TPO PRO-09142 3 2023-04-12 1 (2) S-Anti-TPO Tyreoperoxidas antikroppar Klinisk kemi Ackrediterad Provtagnings https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
U-Sediment1842622021-05-31 10:14:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida U-Sediment PRO-07255 5 2023-06-08 1 (2) U-Sediment Urin https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
S-C-peptid1837732019-03-13 12:41:00 Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida S-C-peptid PRO-08957 3 2023-04-12 1 (2) S-C-peptid fS https://vidaextern.liv.se/Provtagningsanvisningar/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

 

 

  
Laboratoriemedicin startsida
Laboratoriemedicin remisser

 Provtagningsinformation

 

 

Analyser till externa laboratorier - klinisk mikrobiologi231182021-06-29 06:38:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 16 25 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Veronica Ottosson https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi1836602021-09-30 11:01:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Analyser till externa laboratorier - klinisk kemi Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-01505 33 2023-10-11 1 (22) Analyser https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Beställning av prov för allmän odling mikrobiologi (sår, sterila punktat, vävnad m.m.)1836622019-01-23 13:57:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 2 2 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Andreas Edberg Molekylärbiolog https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Externa laboratorier - länkar till anvisningar1836632021-05-17 06:54:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Externa laboratorier - länkar till anvisningar Ansvarig verksamhet Klinisk kemi FOR-10141 8 2023-05-17 1 (1) Externa https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Packa provet rätt till laboratoriemedicin i Värmland1836642021-02-03 07:32:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk kemi 12 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Persson Biomedicinsk analytiker Charlotta https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provets bästa väg till laboratoriet och blodcentralen1836652021-03-03 06:54:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk kemi 5 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Åsa Cederholm Kvalitetssamordnare Charlotta https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagning - Allmänna anvisningar1836662021-03-23 07:40:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdrutin Klinisk kemi 8 12 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Catharina Nilsson Kvalitetssystemsamordnare https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsguide för vårdgivare1836672020-11-02 07:40:25Lathundar Provkärl, rörordning, beställning av prov för allmän odling Region Värmland/Vårdgivarwebben/Vård och behandling På sidan Laboratoriemedicin hittar du bl.a. följande https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi1836682019-01-31 06:34:00 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Klinisk patologi 3 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anna Kjellberg Elfstrand Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Provtagningsmaterial Klinisk mikrobiologi1836692020-10-09 11:59:53Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Klinisk mikrobiologi 7 4 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Camilla Arnell Biomedicinsk https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rätt etikett på rätt sätt1836702019-01-23 11:30:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rätt etikett på rätt sätt Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-14544 3 2023-02-24 1 (1) Rätt Streckkod = remiss-ID* *är ett unikt nummer https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf
Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning1836712019-02-15 07:27:00Titel Dokumentid Version Giltig t.o.m. Sida Rekommenderad ordningsföljd av rör vid provtagning Ansvarig verksamhet Klinisk kemi INS-01045 6 2023-02-21 1 (1) Rekommenderad https://vidaextern.liv.se/ProvtagningsInfo/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdf

Hittar du inte det du söker?

Du kan använda dig utav ett Wild Card när du söker. Det är när du använder de första bokstäverna i sökningen och slutar med *.

Exempelvis: Corona*